Servisna oprema

Uređaji za izmjenu ulja u automatskim mjenjačima

Olakšajte si dugotrajnu izmjenu i nadoljevanje ulja u teško pristupačne otvore na mjenjačima. Nudimo kvalitetne i praktične uređaje uređaje za izmjenu ulja u mjenjačima.